Sławomir Pastor

Właściciel, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, specjalista Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zabiegach z dziedziny zaawansowanej chirurgii szczękowo-twarzowej, stomatologicznej, chirurgii przyzębia, implantologii.

Oprócz chirurgii zajmuje się również rozległymi odbudowami protetycznymi. Zorientowany na ciągły rozwój zawodowy. Umiejętności i wiedzę zdobywa na licznych szkoleniach w kraju i zagranicą. W swojej praktyce zawsze stawia na profesjonalizm, najwyższą jakość leczenia, rzetelność i kompetentność. Wyposaża ją w najbardziej profesjonalny sprzęt i nowatorskie rozwiązania, co pomaga stawiać czoła nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

Podczas współdzielonego wykładu z Dr n. med. Andrzejem Szwarczyńskim na Implant Masters Study Club III w Warszawie, zaprezentuje przypadki kliniczne implantacji oszczędzającej, jako alternatywy do leczenia regeneracyjnego. Leczenie maksymalnie skracające czas leczenia i ograniczające koszty od pojedynczych implantów, poprzez prace wsparte na kilku implantach po rekonstrukcje pełnołukowe wsparte na implantach.

  • implantacje natychmiastowe z jednoczasowym obciążeniem niefunkcjonalnym w strefie estetycznej, w okolicy przedtrzonowców.
    Implantacje natychmiastowe w rejonie trzonowców zarządzanie zębodołami zębów trzonowych w implantologii.
  • Indywidualne śruby gojące.
  • Implantacje odcinkowe w szczęce i żuchwie.
  • Odbudowy pełnołukowe full arch wsparte fotogrametrią.
  • Odbudowy pełnołukowe w warunkach atrofii w szczęce i żuchwie ( palatal approach, implanty pterygoidalne, transnasal transsinus aproach).

Zapraszamy na wykład lek. stom. Sławomira Pastora podczas Study Club III już 16 marca 2024 roku!

Zapraszamy na wykład lek. stom. Sławomira Pastora podczas Study Club III już 16 marca 2024 roku!