POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza informacja wyjaśnia w jaki sposób dane osobowe podane przez Ciebie i zebrane przez operatora serwisu oraz administratorem danych Rebel Artistry Andrzej Bugajski REGON: 221248364NIP: 9581241571, SWARZEWSKA 29, 81-059 GDYNIA na zlecenie Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność.

Administratorem Twoich danych osobowych jest  Rebel Artistry Andrzej Bugajski REGON: 221248364NIP: 9581241571, SWARZEWSKA 29, 81-059 GDYNIA na zlecenie Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa.

Niniejsza polityka określa zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych:

a/. użytkowników strony internetowej www.implantmasterspoland.pl, www.meetthemaster.pl, www.mtm-studyclub.pl      

b/. osób rezerwujących szkolenia

c/. uczestników szkoleń 

d/. kandydatów na członków Stowarzyszenia

e/. członków Stowarzyszenia.

Dane przekazane przez Ciebie będą gromadzone i przechowywane w ramach naszej relacji edukacyjnej i informacyjnej – przede wszystkim chodzi o dane identyfikacyjne i kontaktowe, jeżeli zostaną przez Ciebie podane. Przekazywanie danych nie jest obowiązkowe. Przekazanie danych umożliwi Ci korzystanie z naszych usług i zapoznawanie się z naszymi treściami informacyjnymi i edukacyjnymi.

Jednak nieprzekazanie danych niezbędnych do świadczenia usługi oraz oznaczonych jako obowiązkowe może uniemożliwić nam wykonanie usługi lub uniemożliwi Ci dostęp do naszych usług lub dostępu do informacji.

Gromadzone dane możemy przetwarzać do następujących celów:

– realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci nawiązywania, podtrzymywania i poprawy relacji z Tobą i/ lub poprawy jakości naszych usług poprzez zastosowanie kwestionariuszy.

Dane są gromadzone i przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, polegającego na możliwości świadczenia usług szkoleniowych, komunikacja w związku ze szkoleniami, nawiązywania i podtrzymywania relacji z użytkownikami, członkami stowarzyszenia, uczestnikami szkoleń.

Administrator za pomocą strony internetowej www.implantmasterspoland.pl,  www.meetthemaster.pl, www.mtm-studyclub.pl przetwarza następujące dane osobowe:

a/. dane użytkowników korzystających z formularza kontaktowego: imię i nazwisko, adres email, miejscowość

b/. dane użytkowników podawane podczas rejestracji na szkolenia: imię i nazwisko, adres email, telefon,

c/. dane użytkowników zamawiających szkolenia: imię i nazwisko, adres email, telefon, dane do wystawienia faktury, NIP

d/. dane użytkowników zapisujących się na newsletter: adres e- mail,

e/. dane użytkowników będących członkami Stowarzyszenia: imię i nazwisko, adres email, telefon

f/. dane użytkowników kandydujących do Stowarzyszenia: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, telefon, adres email, nr PWZ, rok ukończenia studiów i nazwa uczelni, tytuł naukowy:

Administrator przetwarza dane w następujących celach:

– imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, – są wykorzystywane do spełnienia obowiązków podatkowych

– imię i nazwisko, telefon, email – są wykorzystywane w zakresie kontaktu z użytkownikiem w celu realizacji szkolenia

-imię i nazwisko, email, telefon – są wykorzystywane w zakresie kontaktu z użytkownikiem w celu realizacji kontaktu, przekazywania informacji kandydatom na członków stowarzyszenia i członków stowarzyszenia

– nr PWZ, rok ukończenia studiów i nazwa uczelni, tytuł naukowy – są wykorzystywane w zakresie weryfikacji osób zgłaszających kandydaturę na członków stowarzyszenia

– serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie forum internetowego
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Wyświetlanie ogłoszeń użytkowników
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Administrator przetwarza dane użytkowników przez okresy:

a/. dane użytkowników korzystających z formularza kontaktowego: bezterminowo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

b/. dane użytkowników podawane podczas rejestracji na szkolenia: są przetwarzane od czasu dokonania rejestracji, aż do ich wycofania przez użytkownika

c/. dane użytkowników zamawiających szkolenia: są przechowywane przez 5 lat licząc od zakończenia roku, w którym odbywało się szkolenie,

d/. dane użytkowników zapisujących się na newsletter: bezterminowo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,

e/. dane użytkowników będących członkami Stowarzyszenia: imię i nazwisko, adres email, telefon – bezterminowo do czasu wystąpienia ze Stowarzyszenia i cofnięciu zgody na przetwarzanie danych

f/. dane użytkowników kandydujących do Stowarzyszenia: są przetwarzane od czasu złożenia wniosku do 90 dni od rozstrzygnięcia wniosku

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez dłuższe okresy niż wynika to z wcześniejszych informacji z uwagi na zgłoszone roszczenie, zastrzeżenie do czasu rozpoznania sprawy lub ze względu na decyzje lub zarządzenia wydane przez uprawnione instytucje lub organy.

Administrator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych osobowych (poza nr. PWZ) przez witrynę www.implantmasterspoland.pl Jeżeli podano dane osoby trzeciej bezprawnie wówczas Administrator może przekazać informacje o użytkowniku, który podał takie dane właściwym organom publicznym. Numer PWZ jest weryfikowany celem potwierdzenia posiadania uprawnień lekarza lub lekarza dentysty.

Dane osobowe są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi by zagwarantować właściwy poziom ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane mogą być przetwarzane elektronicznie, w systemach informatycznych oraz ręcznie, w postaci papierowej. W ciągu całego cyklu dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i poufności jak również zgodnie z zasadami przejrzystości, minimalizmu i praworządności.

Administrator udostępnia dane osobowe następującym kategoriom podwykonawców: biuro rachunkowe, firmy IT, wykładowcy prowadzący szkolenia, członkowie stowarzyszenia, pracownicy administracyjni stowarzyszenia.

Panu / Pani przysługują prawa:

 • Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce do uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości
 • Prawo dostępu do swoich danych i uzyskania informacji na temat przetwarzania danych
 • Prawo do sprzeciwu, sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia swoich danych
 • Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

Każda osoba, której dane dotyczą może złożyć wniosek, żądanie związane z przetwarzaniem danych wysyłając wiadomość na adres: kontakt do operatora info@rebelartistry.com oraz zlecającego biuro@implantmasterspoland.pl

Nie przekazujemy Twoich danych innym podmiotom ani poza teren – Polski / UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli będzie potrzeba przekazania danych innym podmiotom poinformujemy Cię o tym.

Zgoda pisemna na przetwarzanie danych osobowych w celu reklamowym, marketingowym, edukacyjnym lub naukowym jest dobrowolna i w każdym czasie może być cofnięta.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści polityki prywatności.