PROF. SERHAT ASLAN

„Chirurgia rekonstrukcyjna wokół zębów i implantów: Ugruntowane koncepcje i nowe perspektywy dla klinicystów”

Prof. Serhat Aslan jest absolwentem Ege University, School of Dentistry, gdzie uzyskał tytuł DDS. Uczęszczał do Periodontologicznego Programu Studiów Podyplomowych oferowanego przez Instytut Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Ege i uzyskał stopień doktora w dziedzinie periodontologii. Prowadzi prywatną praktykę ograniczoną do periodontologii, protetyki stałej i implantów, koncentrując się na mikrochirurgii, rekonstrukcji tkanek twardych i miękkich oraz chirurgii minimalnie inwazyjnej.

 

Serhat Aslan jest profesorem na Wydziale Nauk Biomedycznych, Chirurgicznych i Stomatologicznych Uniwersytetu w Mediolanie we Włoszech oraz na Wydziale Nauk o Zdrowiu Jamy Ustnej, Periodontologii i Mikrobiologii Jamy Ustnej KU Leuven w Belgii. Był profesorem zaproszonym w Podyplomowym Programie Periodontologii i Implantologii na Uniwersytecie w Porto w Portugalii.

 

Obecnie jest członkiem zarządu i skarbnikiem Tureckiego Towarzystwa Periodontologicznego. Jest również aktywnym członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii, Włoskiego Towarzystwa Periodontologii i Implantologii, Tureckiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz honorowym członkiem Chorwackiej Akademii Medycyny Estetycznej. Prof. Aslan jest intensywnie zaangażowany w jedno- i wieloośrodkowe badania kliniczne i rozwój w dziedzinie periodontologii, ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii plastyczno-periodontologicznej, sterowanej regeneracji kości/tkanek i estetycznej terapii implantologicznej.

Zapraszamy na wykład prof. Serhata Aslana podczas Meet the Master 9 już 7 grudnia 2024 roku!

Zapraszamy na wykład Dr n. med. Andrzeja Szwarczyńskiego podczas Study Club III już 16 marca 2024 roku!