REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KONFERENCJI MEET THE MASTERS 8

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Definicja i dostępność szkolenia.

Meet The Masters 7 to Kongres dla lekarzy zajmujących się implantologią i implantoprotetyką. Wziąć udział w niej mogą lekarze stomatolodzy, ortodonci, protetycy i chirurdzy stomatologiczni, studenci, którzy chcą dokształcić się w zakresie implantologii, implantoprotetyki i zarządzania tkanką miękką i twardą wokół implantu, jak i radzenie sobie z sytuacjami powikłań takich jak periimplantitis.

Kurs odbywa się w języku polskim.
Celem Konferencji jest pogłębienie wiedzy z zakresu implantologii.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez Stowarzyszenie Implant Masters Poland w dziedzinie implantologii, implantoprotetyki i zarządzania tkanką miękką i twardą wokół implantu, jak i radzenie sobie z sytuacjami powikłań takich jak periimplantitis.
Osobą odpowiedzialną za ustalenia planu kształcenia jest dr n. med. Andrzej Szwarczyński M.Sc specjalista chirurgii szczękowej, Master of Science in Oral Implantology (Goethe Univ. Frankfurt am Main), Ekspert (Diplomate) in Oral Implantology PSI/DGOI/COI

 1. Forma kształcenia.
  Kongres organizowany jest w terminie 16 – 17.09.2022 r.

Piątek 16.09.2022 r.

Od godziny 16:00 do 20:00 Warsztaty

Sobota 17.09.2022 r.

Od godziny 9:00 do 17:00 Wykłady

 1. Tematyka kursu

Warsztaty:

„Zastosowanie laserów w zabiegach z chirurgii stomatologicznej i leczenia peri-implantitis” dr n. med. Michał Nawrocki, DDS, MSc

„Szkolenie fotograficzne dla implantologów. Wykorzystanie dokumentacji fotograficznej w komunikacji z Pacjentem” lek. stom. Artur Ratyński, DDS, MSc

„Prościej znaczy lepiej. MGuide jako system kompletny w nawigacji implantologicznej. Connect – One abutment one time. Hit czy kit?”  lek. dent. Bartosz Mulawa, DDS

„Przewidywalne obciążenia natychmiastowe implantów z zastosowaniem technik zgrzewania wewnątrzustnego Weld-One” dr. n. med. Marek Adwent, DDS, MSc.

Wykład:

„Innowacyjne rozwiązania w protetyce” Prof. Marco Degidi, MD, DDS

 

 1. Zakończenie szkolenia.
  Aktywne uczestnictwo w Konferencji będzie potwierdzane zaświadczeniem z uwzględnieniem ilości punktów edukacyjnych.

 2. Certyfikaty.
  Uczestnik szkolenia po zakończeniu otrzyma zaświadczenie z uwzględnieniem ilości punktów edukacyjnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa.
  Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuje poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www.meetthemaster.pl.

Płatności za zakupioną konferencję należy dokonać od razu przy rejestracji. W przypadku niedokonania płatności rejestracja nie zostanie ukończona, a uczestnik nie będzie zapisany na konferencję.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji, koszty uczestnictwa nie są zwracane za wykupiony pakiet przez organizatora.

Po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym Stowarzyszenia Implant Masters Poland, do Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w konferencji w wersji elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

 1. Płatności.

Wykład: 1.500 zł

Warsztat: 500 zł

Wykład + Warsztat: 1.700 zł


 1. Lokalizacja Kongresu

Renaissance Warsaw Aiport Hotel

Ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa

 1. Zmiany w terminach i programie.

Stowarzyszenie Implant Masters Poland w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie zmianę programu (która nieznacznie odbiegałaby od planowanego programu). W takim przypadku uczestnicy otrzymują zawiadomienie na wskazany adres korespondencyjny, e-mailowy, nr telefonu. Wszelkie roszczenia wobec Stowarzyszenia Implant Masters Poland, a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów z powodu zmiany terminu szkolenia są wykluczone.

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.