Michał Kozicki

Absolwent wydziału lekarsko – dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od wielu lat pogłębia wiedzę i zdobywa doświadczenie kliniczne głównie z zakresu chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo – twarzowej. Zwolennik leczenia w zespole lekarzy, podejścia holistycznego (całościowego) do Pacjenta. Posiada podstawową wiedzę z zakresu fizjoterapii oraz wiedzę z zakresu okluzji stomatologicznej, które ułatwia spojrzeć całościowo na pacjenta. Preferuje leczenie pacjenta przy uwzględnieniu elementów funkcjonalnych oraz zachowaniu estetyki.

Podczas wykładu na Implant Masters Study Club III w Warszawie, zaprezentuje temat: “Regeneracja kości materiałem allogennym w zastosowaniu klinicznym.”

Zapraszamy na wykład  lek. dent. Michała Kozickiego podczas Study Club III już 16 marca 2024 roku!