Andrzej Szwarczyński

Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Aktywny członek Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo- Szczękowo – Twarzowej EACMFS oraz stowarzyszeń PSI/DGOI/ICOI Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne/ Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie/ International Congress of Oral Implantologists.

Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego.
Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Implant Masters Poland. W latach 2018-2022 był Prezesem Stowarzyszenia.
Uczestniczy w licznych kongresach naukowych krajowych i zagranicznych (Zurich, Edynburg, Barcelona, Berlin, Lucerna, Ferrara, Londyn, Nowy Jork, Wiedeń, Nassau) jak i szkoleniach z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej i implantologii jako uczestnik i wykładowca.

Podczas współdzielonego wykładu z lek. stom. Sławomirem Pastorem na Implant Masters Study Club III w Warszawie, opowie o:

1. Rysie historycznym zastosowania implantów podokostnowych i śródkostnych.

2. Możliwościach terapeutycznych w zależności od warunków podłoża kostnego i wieku pacjenta
bloki kostne autogenne,
bloki kostne allogenne z banku tkanek,
sterowana regeneracja kości GBR,
augmentacja dna zatoki szczękowej.

3. Implantacji u pacjentów 65+ V i VI klasa wg. Cawood`a i Howell`a. Implanty podokostnowe IUXTA 3D
protokół kwalifikacyjny,
przygotowanie przedzabiegowe,
produkcja modelu 3D,
zabieg z zastosowaniem szablonów: szczęka bezzębie, żuchwa braki wolnoskrzydłowe,
odbudowa protetyczna: szczęka bezzębie, żuchwa braki wolnoskrzydłowe.

Zapraszamy na wykład Dr n. med. Andrzeja Szwarczyńskiego podczas Study Club III już 16 marca 2024 roku!

Zapraszamy na wykład Dr n. med. Andrzeja Szwarczyńskiego podczas Study Club III już 16 marca 2024 roku!